Gösterme

Madde 1. Taraflar

1.1 Müşteri Bilgileri :

Yukarıda bilgileri bulunan firma sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

1.2 Müşteri Yetkilisinin Bilgileri : (ADMIN Kullanıcısı)

Adı / Soyadı [ADMIN_PERSONINCHARGE]
Adres [COMPANY_ADDRESS]
[COMPANY_TOWN] [COMPANY_CITY]
Telefon Numarası [COMPANY_PHONE]
Cep Telefon Numarası [ADMIN_PHONE]
Görevi/Ünvanı [ADMIN_POSITION]
E-Posta Adresi [ADMIN_EMAIL]

1.3 Satıcı Bilgileri :

Ünvanı Firma Adı
Adres Bilgisi Firma Adresi
Telefon Numarası 0(212) 000 00 00
Telefon Numarası 0(850) 000 00 00
Tebligat E-Posta Adresi email@email.com
Vergi Dairesi VergiD V.D.
Vergi Kimlik No(VKN) 0000 000 000
Bağlı Olduğu Oda İstanbul Ticaret Odası
Sicil Numarası 0000000

Yukarıda açık bilgileri bulunan satıcı firma sözleşmede “FİRMA” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme yukarıda açık ünvanları ve adresleri bulunan FİRMA ile MÜŞTERİ arasında karşılıklı olarak müzakere edilerek, birbirine uygun irade beyanları ile akdedilmiştir.

Madde 2. Tanımlar

Müşteri : İşbu sözleşme kapsamında FİRMA tarafından verilen hizmetlerden faydalanan ve siteyi/uygulamayı kullanarak yaptığı bütün işlemlerden bizzat birinci derece sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişidir.

Yetkilendirilmiş Kullanıcı: Kullanıcı tarafından muhtelif zamanlarda siteyi/uygulamayı kullanması için yetkilendirilen ve yaptığı tüm işlemlerden ADMIN’in sorumlu olduğu üçüncü gerçek ya da tüzel kişidir.

Site: www.alanadınız.com internet adresi üzerinden verilen tüm hizmetleri kapsar.

Uygulama : Google Play ve AppStore aracılığıyla erişilebilen “HesapDetay” mobil uygulamasını ifade eder.

İçerik : Kullanıcı tarafından HESAYDETAY’a ulaştırılarak; İşbu sözleşme kapsamında “Site” ve “Uygulama” üzerinden işlem yapabilmesine olanak sunan tüm bilgileri, verileri ve görselleri kapsar.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından, Site/Uygulama üzerinden erişilen banka hesap bilgileri ve hareketleri yazılımından ve uygulamasından faydalanılmasına ve MÜŞTERİ tarafından Site’ye yüklenen içeriklere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Site kapsamında, Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak FİRMA tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da; İşbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup; Burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 MÜŞTERİ, Site ve Uygulama’dan faydalanmak için FİRMA tarafından talep edilen tüm bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak; İşbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. MÜŞTERİ statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgilerin güncel hali MÜŞTERİ tarafından derhal FİRMA’ya yazılı olarak bildirilecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle, Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından FİRMA hiçbir şekilde ve şart altında sorumlu tutulamaz.

4.2 MÜŞTERİ, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. MÜŞTERİ’nın Site’ye ve Uygulama’ya bir işletme/şirket adına erişiyor olması halinde, MÜŞTERİ buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda MÜŞTERİ statüsü ile hak ve yükümlülükler bir bütün olarak söz konusu olan işletmeye/şirkete ait olacaktır.

4.3 MÜŞTERİ tarafından Site’ye ve Uygulama’ya erişim kendisine özel olarak verilen müşteri numarası, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından MÜŞTERİ sorumlu olacak olup; Site/Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek; Bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MÜŞTERİ, kullanıcıların şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal FİRMA’a bildirecektir.

4.4 FİRMA güvenlik nedeniyle dilediği zaman MÜŞTERİ’den, Site ve/veya Uygulama’ya giriş yaparken kullandığı şifreyi ve/veya parolayı değiştirmesini talep edebilir.

4.5 MÜŞTERİ, Site ve Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve ilgili diğer tüm hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, Site ve Uygulamayı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. MÜŞTERİ bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlamakla mükelleftir.

4.6 Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Site ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi, MÜŞTERİ tarafından belirlenecektir. MÜŞTERİ, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Site ve Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup; Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Site ve Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Site ve Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. MÜŞTERİ ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Site ve Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Site, Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı MÜŞTERİ verecektir.

4.7 MÜŞTERİ tarafından paylaşılan içerik MÜŞTERİ’nin mülkiyetinde olup; İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ya aittir. FİRMA işbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında içerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak FİRMA sorumlu tutulamayacak olup; Sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, içerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak FİRMA’ın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, FİRMA’ın finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak içerik’i Site ve Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve FİRMA’ın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

4.8 MÜŞTERİ, Site ve Uygulama’ya erişimi için kullandığı donanımdan, yazılımdan, telefon hatlarından veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. şahısların kendisine ait içeriklere erişimi nedeniyle uğradığı zarardan, FİRMA’ın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

4.9 MÜŞTERİ, hizmetin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla FİRMA’ın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve FİRMA destek merkezi çalışanları ile arasındaki görüşmelerin her türlü yazılı veya sesli kayıt sistemi ile tespiti, kaydı ve muhafazasına muvafakat eder. MÜŞTERİ’nin kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla FİRMA destek merkezi çalışanlarının kendisine soracağı soruları cevaplayacağını aksi halde kendisi adına hesapları üzerinde işlem yapılmasının ve bilgi verilmesinin mümkün olamayacağını, kaydedilen tüm görüşmelerin FİRMA tarafından mahkemelerde delil olarak kullanılabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 Site ve Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde MÜŞTERİ, FİRMA ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. MÜŞTERİ’nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek site, mail, telefon yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

4.11 MÜŞTERİ’nin vefatından sonra/yasal olarak kapanmasından sonra şifrelerinin ve/veya parolanın kullanılması suretiyle yapılan işlemler nedeniyle FİRMA’ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin yasal mirasçılarının dahi bu nedenlerle FİRMA’dan hiçbir maddi/manevi talep hakkı olmayacaktır. Mirasçılar tarafından bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde FİRMA’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda kullanıcının yasal mirasçılarına rücu edilecektir.

4.12 ANALİSTİM, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup; Bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik MÜŞTERİ tarafından Site ve Uygulama’nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. MÜŞTERİ’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

4.13 MÜŞTERİ, müşteri hesabını ve işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

4.14 MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme ve Site ve Uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde FİRMA, MÜŞTERİ’nin üyeliğini askıya alma veya işbu sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek MÜŞTERİ statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda FİRMA’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının MÜŞTERİ’dan talep hakkı saklıdır.

4.15 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin tümünü okuyarak, muhteviyatını bilerek ve isteyerek imzalamış/onaylamış olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder

Madde 5. Ödeme Koşulları

5.1 MÜŞTERİ, Site ve Uygulama’dan ancak beyan edilen ücretleri yine beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2 İşbu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye verilecek hizmetler, birim fiyatları, ödeme koşulları, ödeme süreçleri ve fatura kesme şekli Site ve Uygulamaya kauıt esnasında sistemce kayıt altına alınmakta ve loglanmaktadır. MÜŞTERİ tarafından daha sonra yapılan hizmet paketi değişikliklerine ait tüm bilgiler de loglanmaktadır.

5.3 ANALİSTİM yazılımlarının kiralama/kullandırma hizmeti dışında kalan diğer tüm ek hizmetleri ayrıca fiyatlandırılır.

5.4 Fiyatlara KDV dâhildir. İlave gelebilecek her türlü kanuni vergi ve harçlar ayrıca yansıtılacaktır.

5.5 Hizmete ait bedeller, sistmee kayıt esnasında online olarak kredi kartından tahsil edilir. MÜŞTERİ isterse kart numarasını sisteme kaydedebilir ve bir sonraki ödeme işlemlerinde kullanabilir.

5.6 Şayet kredi kartı dışındaki yöntemlerle ödeme yapılması durumu gerekli olursa; FİRMA’ın aşağıdaki hesabına EFT/Havale ile de ödeme yapılabilir

Banka : ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Şube : İSTANBUL ŞUBESİ

Hesap Sahibi : FİRMA ADI Ltd. Şti.

Hesap No : 000000

IBAN : TR0000

5.7 MÜŞTERİ, ödemeleri vadesinde yapmadığı takdirde, FİRMA işbu sözleşme konusu hizmeti durdurabilir veya feshedebilir. Bu sebeple MÜŞTERİ, FİRMA’a karşı zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunamaz, akdi feshedemez.

5.8 MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede belirtilen hizmet bedelleri belirtildiği şekilde ve vadesinde ödenmemesi durumunda aylık % 3 + KDV oranında gecikme faizi uygulanır. MÜŞTERİ tarafından yapılacak kısmi ödemeler öncelikli olarak gecikme bedelinden mahsup edilecektir.

Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat FİRMA’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin MÜŞTERİ’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında FİRMA’a, MÜŞTERİ’nin Site ve Uygulama’ya erişimi, Site ve Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. FİRMA, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına haizdir.

6.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, FİRMA’ın açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır ve tek taraflı olarak sözleşme feshi gerektirir.

6.3 MÜŞTERİ, herhangi bir şekilde FİRMA’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. hiçbir yazılı ve görsel mecrada kullanmayacaktır. FİRMA’in bu duruma yazılı izin vermek hakkı saklıdır.

Madde 7. Sorumluluğun Kısıtlanması

7.1 Site kapsamındaki Site ve Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda FİRMA’ın Site ve Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, FİRMA’ın ayrıca İçerik ve diğer MÜŞTERİ verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. FİRMA, Site ve Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. FİRMA, Site ve Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site ve Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. MÜŞTERİ, Site ve Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. FİRMA, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.2 MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetlerden yararlanabilmesi için sahip olması gereken uzaktan erişim araçlarıyla ilgili gerekli yazılım, donanım, işletim sistemleri ve internet bağlantısı konusunda FİRMA’ın hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, Site üzerinden ve Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda FİRMA’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanması/onaylanması/elektronik olarak onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

8.2 İşbu sözleşme, sözleşme süresinin bitimine 1(bir) ay kala MÜŞTERİ tarafından noter vasıtası ile feshedildiği bildirmedikçe aynı şart ve koşullarla ve her defasında 1(bir) yıl süre ile kendiliğinden FİRMA’ın güncel fiyat listesi üzerinden otomatik yenilenir.

8.3 İşbu sözleşme ile MÜŞTERİ, sözleşme tarihinden itibaren her halükarda ilk hizmeti almaya başladığı tarihten itibaren, oniki(12) ay boyunca hizmet almayı taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu sözleşme süresi öncesinde tek taraflı olarak veya FİRMA tarafından tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshedilirse; Fesih tarihi itibari ile sözleşme süresi sonuna kadar olan hizmet bedellerini FİRMA’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.4 MÜŞTERİ’nin Site ve Uygulama aracılığıyla hizmet aldığı banka hesaplarının, bankalar tarafından yasal gerekçelerle kapatılması, bloke edilmesi durumunda FİRMA güvenlik gerekçesiyle işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

8.5 İşbu sözleşmenin geçerliliği kalkmasından itibaren FİRMA, MÜŞTERİ’nin Site ve Uygulama üzerindeki verilerinin tamamını 10(on) iş günü içerisinde kalıcı olarak siler/imha eder.

Madde 9. Mali Mesuliyet

FİRMA, işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir mali mesuliyet üstlenmemektedir.

Madde 10. Muhtelif Hükümler

10.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

10.3 MÜŞTERİ ile sisteme kayıt olurken bildirdiği e-mail(e-posta) adresi vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. MÜŞTERİ’nin e-mail adresine yapılan tüm bildirimler hukuken geçerli tebligat hükmündedir. E-mail adresini güncel tutmak ve FİRMA’ın hertürlü bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

10.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkması muhtemel tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

FİRMA Adına,MÜŞTERİ Adına,
Ünvan : FİRMA Ünvan : [COMPANY_NAME]
Ad/Soyad : Yetkili Ad/Soyad : [ADMIN_PERSONINCHARGE]
Ünvan : Genel Müdür Ünvan : [ADMIN_POSITION]
İmza : İmza :

Ek1 : Yetkili İmza sirküleri ( MÜŞTERİ )

Ek2 : Faaliyet Belgesi ( MÜŞTERİ )

Ek3 : Ticaret Sicil Gazetesi ( MÜŞTERİ )

Ek4 : Yetkili Nüfus Cüzdan Örneği ( MÜŞTERİ )