İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Ürün Kodu: BE-E13

Ürün Modeli: CharacterIX Kişilik Envanterine Bağlı

Detaylı Bilgi

►İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Kimin için: Her kademeki yöneticiler içindir. Günümüzde tüm kaynaklar kıt ve yetersizken geliştirilmeye ve yatırıma en büyük katkısı olan insanı yönetmek diğer tüm kaynakları da verimli hale getirir.
Faydası: İnsan kaynağını yönetebilmek.

►İnsan Kaynakları Yönetimi

Konu Başlıkları: ● İnsan Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi ● Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş ● Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişi Zorunlu Kılan Etkenler ● Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar ● İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? ● Organizasyona Göre İnsan Kaynakları ● İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları ● Temel Amaçlar ● Yönetsel Amaçlar ● İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri ● İnsan Kaynakları Süreçleri ● İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri ● İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütteki Yeri ● İnsan Kaynakları Yöneticisinin Rolü ve Özellikleri ● İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmeye Getireceği Faydalar ● Oyun (Uygulama)

Diğer admin.ext.products (T)