TASARLANABİLİR KİŞİSEL EĞİTİM SİSTEMİ (HEMEN ŞİMDİ)

Gelişmek, öğrenmek ve üretmek, hem toplumların ilerlemesinde hem de bireylerin var oluşunda son derece önemlidir. CharacterIX, bu üç kelimenin büyüsüyle yola çıktı. Gelişmenin, öğrenmenin ve üretmenin çatısını ise iyi planlanmış bir “eğitim süreci” oluşturur. “Nasıl bir eğitim istiyoruz?” sorusunun yanıtında neler olabilir? Bireysel farklılıklarımızın dikkate alındığı, öğrenme ortamlarının bireyselleştirilebildiği, öğrenme tarzlarının farkında olunduğu ve eğitimin zeminine sağlıklı iletişim tarzının oturtulduğu bir sistemin tasarlanabiliyor olması, CharacterIX’in işbirliği yaptığı danışman ve kurumlarla ortak paylaştığı en önemli vizyonudur.

Tüm Ürünler