İŞ DÜNYASINDA; işe alımlarda, çalışanların doğru motive edilmesinde, iletişimde doğru dilin kullanılmasında, verimli ekip oluşturmada, yönetici ve yönetilen ilişkisinin daha sağlıklı hale getirilmesinde, uygun işe uygun kişilerin seçilmesinde kullanılmaktadır.

EVLİLİK VE İLİŞKİ TERAPİSİNDE; eşlerin kendilerini ve muhataplarını doğru tanımasında, empati yapabilme ve doğru anlamasında, tarafların birbirinin imkan ve kısıtlılıklarını fark etmesinde, daha uyumlu bir ilişki için yol haritası oluşturulmasında kullanılmaktadır.

EBEVEYN- ÇOCUK İLİŞKİSİNDE; anne ve babanın kendi ebeveynlik tarzlarını analiz etmesinde, çocuğun mizaç yapısını tüm imkân ve kabiliyetleri ile tanıyıp en uygun ebeveynlik tutumunu sergilemesinde, problemlere doğru yaklaşmak konusunda kullanılmaktadır.

EĞİTİMDE; öğretmenlerin kendileri ile çocuklar arasındaki ilişki ve iletişimde mizaç farklılıklarını gözeterek davranmasında, meslek ve kariyer planlamada, farklı öğrenme ve çalışma stillerini dikkate alarak eğitim verme ve rehberlik etme konusunda kullanılmaktadır.

KİŞİSEL FARKINDALIK VE GELİŞİMDE; Kişinin temel arayış ve ihtiyaçlarını keşfetmesinde, düşünce ve davranışlarının altında yatan nedenleri fark etmesinde, sorun çözme konusunda doğru ve gerçekçi strateji ve bakış açısı oluşturmakta, kısıtlılık ve potansiyel riskleri doğru şekilde yönetmekte, sağlıklı ve dengeli bir psikolojik zemin oluşturmakta, ilişkili olunan kişilerin farklılıklarını anlamakta, doğru iletişim kurmakta bir çözüm aracı olarak kullanılmaktadır.

Enneagram; insanları sınırlara hapsetmez, sahip olduğumuz imkânları ve içinde olduğumuz sınırları görmemizi sağlar.